SIA ,,AUTO NOMA V”  (turpmāk tekstā AUTO NOMA V tīmekļa vietnes Privātuma politikas mērķis ir informēt šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, kā arī datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā.

DATU PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu pārzinis ir AUTO NOMA V, reģistrācijas numurs 40003846486, Juridiskā adrese: Salacas iela 21-108,Rīga.

Kontaktinformācija saistībā ar šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku:

(+371) 29 233 761
info@autonoma-v.lv

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai sūtot rakstveida vēstuli uz AUTO NOMA V juridisko adresi, tīmekļa vietnes lietotājam ir iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai. AUTO NOMA V no sīkdatnēm iegūtos datus izmanto:

  • mārketinga nolūkos, lai informētu tīmekļa vietnes apmeklētājus par citiem piemērotiem pakalpojumiem, piedāvājumiem, kā arī īpašām akcijām, kas varētu interesēt šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus;
  • klientu apkalpošanai;
  • klientu lojalitātes veicināšanai;
  • mājaslapas uzturēšanai un uzlabojumu veikšanai.

AUTO NOMA V atbildīgi rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati tiek glabāti drošā vidē. Serveris, kuru izmanto AUTO NOMA V datu drošai glabāšanai, ir pieejams tikai sadarbības trešās puses aģentūrām, ar kurām ir noslēgts līgums, kā arī pilnvarotam AUTO NOMA V personālam.

Minētais serveris tiek aizsargāts ar ugunsmūri, kā arī tiek izmantota datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana) tādēļ dati nav publiski pieejami.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

AUTO NOMA V glabā un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklētāja personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai:

  • sniegtu pieprasīto pakalpojumu;
  • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
  • atbilstoši tiesību aktos norādītājiem termiņiem.

Ja nevēlaties izmantot sīkdatnes AUTO NOMA V tīmekļa vietnē, iestatiet pārlūkprogrammu tā, lai tā brīdinātu Jūs pirms sīkdatņu lietošanas apstiprināšanas un tās noraidītu pēc pārlūka brīdinājuma par sīkdatņu klātbūtni. Jums ir iespēja apmeklēt un lietot AUTO NOMA V tīmekļa vietni arī tad, ja Sīkdatnes ir atspējotas.

AUTO NOMA V patur tiesības periodiski atjaunot Privātuma lietošanas aprakstu un nosacījumus. Atjauninātā versija vienmēr būs pieejama šeit, AUTO NOMA V tīmekļa vietnē, iepriekš tīmekļa vietnes apmeklētājus par izmaiņām nebrīdinot.